Täby är länets mest tillgängliga kommun

Täby har underlättat för människor med funktionsvariationer att ta del av samhället.
Täby har underlättat för människor med funktionsvariationer att ta del av samhället.
Täby kommun är bäst i i hela länet när det gäller tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Det visar företaget Humanas senaste granskning.

Varje år granskar företaget Humana hur Sveriges kommuner arbetar med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. I den senaste granskningen visar det sig att  Täby kommun är bäst i hela länet och de får beröm för hur de underlättat för människor med en funktionsvariation.

–  Alla kommuner har en reell möjlighet att förbättra tillvaron för personer med funktionsnedsättning. Täby får höga poäng i undersökningen och ska känna sig stolta, men inte nöjda. Vi hoppas att de och alla andra kommuner fortsätter arbeta i samma anda, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på företaget Humana i ett pressmeddelande.

Det kan handla om att idrottshallar har gjorts tillgängliga eller att kommunens webbsajt är utformad så att även de med dålig syn kan ta del av den. Däremot saknar Täby en strategi för att anställa människor med funktionsnedsättning.

Täby hamnar högst upp i länet och på plats 26 i hela landet.