Länets uteserveringar är inte för alla – tillgängligheten är låg

Tillgängligheten på länets uteserveringar är sämre än riksnittet. Rullstol. Uteservering.
Tillgängligheten på Stockholms uteserveringar är dålig.
Tillgängligheten på uteserveringarna i Stockholms län är klart sämre än rikssnittet.
Det visar en färsk undersökning som omsorgsföretaget Humana gjort.

Varje år granskar omsorgsföretaget Humana tillgänglighetsarbetet i landets alla kommuner. Granskningen görs inom flera områden – bland annat på tillgängligheten på landets uteserveringar.

Resultatet visar att tillgängligheten på uteserveringarna i Stockholms län är klart sämre än rikssnittet. Varannan kommun ställer inte krav på att uteserveringarna ska vara tillgängliga för alla.

– Det borde vara en självklarhet att en uteservering ska vara anpassad, även för personer i rullstol vill umgås ute, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana i ett pressmeddelande.

Klart lägre snitt än i landet i stort

Drygt hälften av länets kommuner har svarat på Humanas enkät och endast fyra, Stockholm, Solna, Sundbyberg och Tyresö, ställer krav på att deras uteserveringar ska vara till för alla. Resterande gör det inte. Länssnittet landar på 17 procent. Rikssnittet är 52 procent.

– Detta borde länsstyrelsen följa upp. Om kommunerna inte gör det man ska borde staten ta sitt ansvar, säger Jonatan Arenius i samma pressmeddelande.

Enligt Humana är de förbättringar som behövs för att tillgänglighetsanpassa uteserveringar i många fall inte speciellt omfattande eller kostsamma. Det kan handla om en enkel ramp eller att bredda utrymmet mellan möblerna så att en rullstol kan ta sig fram.