ANNONS

Lång handläggning försenar nybygge

ANNONS

SOLLENTUNA Detaljplanerna för utbyggnaden av 1 500 bostäder i Väsjöområdet överklagades efter att de antogs i april förra året.

Sedan dess har ärendet legat hos länsstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande Douglas Lithborn (M) och ordföranden i plan- och exploateringsutskottet, Thomas Ardenfors (M) riktar nu kritik mot länsstyrelsen för den långa handläggningstiden för detaljplaner.