Lång väg att dra tunga soptunnor

Ingemar Åsbrink får sammanlagt gå en halv kilometer med sin soptunna. Om han reser bort blir det besvärligt. ”Då måste man kolla med grannarna om de kan gå en extra runda och flytta tunnan åt en”, säger han.  Föraren smet från sin bil.  läsarbild: jenny gustafsson
Ingemar Åsbrink får sammanlagt gå en halv kilometer med sin soptunna. Om han reser bort blir det besvärligt. ”Då måste man kolla med grannarna om de kan gå en extra runda och flytta tunnan åt en”, säger han. Föraren smet från sin bil. läsarbild: jenny gustafsson
Sophämtning innebär stora risker. Därför tvingas många Tibblebor själva dra sina fulla soptunnor till en gemensam uppsamlingsplats.

– Jag måste gå en halv kilometer med min, säger Ingemar Åsbrink.

Varannan onsdagsnatt trängs 62 gröna soptunnor på gästparkeringarna vid Blåbärs- och Vinbärsstigen i Tibble.

Sedan i mars har fastighetsägarna själva fått se till att de står här senast halv sju morgonen därpå. Detta efter att Ragnsells, som sköter sophämtningen, gjort en arbetsmiljöundersökning av området, och kommit fram till att sopbilar på de smala gatorna är en säkerhetsrisk. Dessutom kantas gatorna i området av mindre lekplatser utan staket, som innebär ytterligare fara för allmänheten.

Att fastighetsägarna själva kör ut sina soptunnor till en gemensam uppsamlingsplats ökar säkerheten för såväl sophämtare som allmänheten, menar Ragnsells och kommunen.

Men för de som bor här känns inte beslutet lika självklart. En soptunna som rymmer 190 liter är både tung och besvärlig att dra.

– Antingen måste man dra den upp för en trappa som leder till parkeringen, eller ta en extra omväg till gästparkeringen, säger Tommy Pettersson, som bor i området.

Ingemar Åsbrink bor längst bort från gästparkeringen och måste dra sin soptunna sammanlagt en halv kilometer.

– Nu funkar det ändå rätt så bra, men till vintern kommer det bli desto besvärligare med snö och is, säger han.

Även grannen Gudrun Friberg har synpunkter på de ändrade reglerna:

– Jag är reumatiker och min man går med rullator. Det funkar inte alls att vi ska släpa soptunnan till parkeringen och vi har till och med diskuterat om vi kan bo kvar här. Jag vet dessutom att det finns mindre typer av sopbilar, varför använder man inte dem i stället?

De anser att beslutet är drastiskt, då det inte inträffat någon olycka de senaste 40 åren. De reagerar också på att kommunen inte förde någon dialog med dem innan beslutet togs.

Kommunens avfallsingenjör Charlotta Skoglund tycker där­emot att beslutet är riktigt och att det visar att Ragnsells är en seriös entreprenör.

– I detta område är gatorna väldigt smala, med skymd sikt och många oskyddade lekplatser runtomkring. De har gjort en risk­bedömning och kommit fram till att det inte är säkert för sophämtarna att arbeta där, säger hon.

Enligt henne finns det en möjlighet att systemet med uppställningsplats för soptunnor införs på fler ställen i kommunen eftersom säkerheten kontinuerligt ses över.

Hon tycker inte att avståndet är orimligt långt, inte ens för Ingemar Åsbrink som sammanlagt får gå en halv kilometer med sin soptunna.

– Hämtplatsen är vid deras bilparkering, och de måste ändå gå den sträckan när de ska till sina bilar. För dem som på grund av sjukdom inte själva kan lämna sin tunna, kan vi utfärda ett tillstånd där chaufförerna hämtar tunnorna vid fastigheterna, utan sopbil, säger Charlotta Skoglund.

Jan Olsson, förhandlingschef Ragnsells, har all respekt för att man reagerar på beslutet.

– Visst har det fungerat utan olyckor hittills, men det betyder inte att det går rätt till för det. Även om man kör sakta, och med mindre fordon, så handlar det om flera ton tunga fordon som kan orsaka olyckor.

Han möts ofta av argumentet att man inför den här förändringen för att spara pengar.

– Det är absolut inte så. Det handlar om allmänhetens säkerhet och den psykosociala arbetsmiljön för sophämtarna.

Charlotta Skoglund håller med om att beslutet kan uppfattas som en försämrad service.

– Men vi tycker ändå att det är rimligt, säger hon.

Fakta

Säker hämtning

Hämtning av sopor ska ske på sådant sätt att soparbetarnas arbete inte medför risk att köra på personer i omgivningen.

Sopbilen ska framföras på väg som är avsedd för denna typ av trafik och fordon.

Arbetet ska kunna utföras säkert och utan press. Sikten ska vara tillfredsställande.

Sopbilen får endast backas vid vändning där sikten är fri.

Källa: Vägverket