Lång väg till närpolisen

Ungdomsutredare Leif Pettersson på närpolisstationen i Mörby plockar ihop sina saker i flyttlådor inför nästa veckas flytt till Täby.
Ungdomsutredare Leif Pettersson på närpolisstationen i Mörby plockar ihop sina saker i flyttlådor inför nästa veckas flytt till Täby.
Allt har gått snabbt.

För några veckor sedan blev flyttplanerna kända och redan nästa vecka är Danderyds närpolis stationerad i Täby.

– Det här är riktigt illa och uppseendeväckande, säger Siv Sahlström (C).

Ungdomsutredaren Leif Petterson plockade i förra veckan ihop sina saker på polisstationen i Mörby centrum där han arbetat sedan 1989.

Anledningen till att närpolisen lämnar Danderyd är att man ska spara in hyreskostnaden för lokalen i Mörby, 880 000 kronor per år. Det är ungefär lika mycket som en årslön för två poliser.

Egentligen var det meningen att kommunalrådet Olle Reichenberg (M) skulle få kännedom om flyttplanerna först den 18 oktober då länspolismästaren skulle offentligöra ett sparpaket.

Planerna nådde emellertid Reich­enberg ryktesvägen tio dagar tidigare.

– Den dagen skickade jag ett mejl till polismästaren, Carolina Björnsdotter Paasikivi, och frågade om ryktet stämde. Dagen därpå ringde hon mig och bekräftade att det var sant, säger Olle Reichenberg.

Redan den 2 oktober undertecknade Carolina Björnsdotter Paasikivi ett beslut om att närpolisen senast den 31 december ska samlokaliseras med närpolisen i Täby.

– Jag fattade beslutet efter det att jag förankrat det hos länspolismästaren, säger Carolina Björnsdotter Paasikivi.

Hon uppger att beslutet är fattat på grund av ekonomiska försämringar och att polisen ska genomgå en omorganisation som kräver en ekonomi i balans.

De bägge närpolisområdena är ett begränsat område och har liknande brottslighet. Så en gemensam lokal ska ge bättre förutsättningar för att samarbeta.

Varför diskuterades aldrig planerna med Danderyds kommun?

– Det var tänkt att det skulle bli en längre diskussion med kommunen, men den blev aldrig av. Men den blir av nu. Nu ska jag sätta mig med Olle Reichenberg och tillsammans ska vi se hur man kan kompensera bortfallet för Danderyds del, säger polismästaren.

Den snabba beslutsprocessen som varken förankrats hos Danderyds politiker eller invånare upprör Siv Sahlström, suppleant i polisnämnden i Roslagens polismästardistrikt där även polismästaren Carolina Björnsdotter Paasikivi är ledamot.

– Det här är riktigt illa och uppseendeväckande. Vi har inte fått någon information i polisnämnden. Det finns dessutom ett chefssamråd som träffas regelbundet och som består av polismästaren och kommunstyrelseordförandena. Inte heller där har det getts någon information, säger Siv Sahlström.

Kommunstyrelsens arbetsutskott och brottsförebyggande rådet i Danderyd har sammanställt en skrivelse som i förra veckan sändes till polismästaren med krav på att beslutet omprövas och att en alternativ placering för polisstation söks i Mörby centrum.

I skrivelsen framhålls att det är av stor betydelse att Danderydsborna lätt kan komma i kontakt med polisen och att tryggheten och den brottsförebyggande effekten ökar med polisen i centrumet. Med tanke på den oroande utvecklingen av bostadsinbrott är det av extra vikt med närpolisens närvaro i Danderyd understryker man i skrivelsen.