Lång väntan för att få språkintroduktion

Antalet nyanlända ungdomar har ökat kraftigt i Huddinge.

Därför är vänte­tiden till språkintroduktion dubbelt så lång som vanligt.

– Situationen är extraordinär, säger Gunilla Helmerson.

Huddinge har slutit ett avtal med Migrationsverket om att under året ta emot 41 ensamkommande flyktingbarn. Men prognosen har spruckit, och hittills i år (till och med den 9 september) har kommunen tagit emot 83 barn.

Gunilla Helmerson (M), ordförande för socialnämnden, beskriver situationen som extraordinär.

– Det är en oerhört ansträngd situation. Vi har det yttersta ansvaret för att de ensamkommande barn som kommer till vår kommun får boende, stöd och den hjälp de behöver, men det handlar även om skolplatser.

På Resurscentrum för nyanlända inom förskola och skola (RCN) arbetar lärare och kuratorer med att möta den ökade efterfrågan.

– Vi kunde inte ana att det skulle bli så här hårt tryck, säger kuratorn Bahareh Bakhshayesh.

Enligt Mona Lifwergren, enhetschef för RCN, har de innan sommaren för­berett sig på en tillströmning. Bland annat genom att för första gången öppna en sommarskola för nyanlända ungdomar.

– Men det räckte inte heller till. De var bara en liten del av det stora antal som kom. Det är en speciell situation, säger hon.

Väntetiden för att få en plats på språkintroduktion på gymnasiet har fördubblats, enligt Mona Lifwergren. Tidigare­ har den varit max två veckor, nu är den en månad,­ berättar hon.

För att lösa problemet ska Sjödalsgymnasiet starta en språkintroduktion för unga nyanlända.

Christina Eklund (M), ordförande för gymnasieförbundet, säger att kommunen kommer att klara av situationen.

– Vi måste klara av situationen. Alla barn har rätt till en skolgång. Det är oerhört viktigt. Det handlar om deras framtid, säger Christina Eklund.

Fakta

Tyngdpunkt på det svenska språket

Språkintroduktions­programmet är ett gymnasieprogram för ungdomar som nyligen har anlänt till Huddinge kommun.

De saknar de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program.

De behöver en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket för att gå vidare i gymnasieskolan eller­ till annan utbildning.

Språkintroduktion finns på Sågbäcksgymnasiet, Huddingegymnasiet och Östra gymnasiet.