Lång väntan för bygge

I november anmälde Sven Dahlqvist att han ville bygga ett Attefallshus i trädgården i Tullinge. ”Antingen hyr jag ut det till någon student, eller så kan min son bo här i framtiden”, 
säger han.
I november anmälde Sven Dahlqvist att han ville bygga ett Attefallshus i trädgården i Tullinge. ”Antingen hyr jag ut det till någon student, eller så kan min son bo här i framtiden”, 
säger han.
Attefallshus skulle bli ett smidigt sätt att få till nya bostäder utan krångel med bygglov. Men snart ett år efter att reformen infördes har inte en enda komplementbostad beviljats vare sig i Botkyrka eller Salem.

Attefallshuset lanserades i somras och tanken var att det skulle förenkla för privatpersoner att bygga komplementbostäder eller utbyggnader på sin tomt, eftersom det inte krävs bygglov. Däremot måste man anmäla till kommunen.

– Jag lämnade in min anmälan i november och jag väntar fortfarande på startbesked, säger Sven Dahlqvist från Tullinge.

Han vill bygga en så kallad komplementbostad. Det är, som namnet avslöjar, en extra bostad som man ska kunna hyra ut. Av de totalt 84 ansökningarna till kommunen om att bygga Attefallshus är det bara sju som vill bygga komplementbostad. Ingen av dem har hittills fått startbesked. Inte heller i Salem har det byggts någon komplementbostad sedan idén sjösattes.

Det ställs hårdare krav om man ska bygga komplementbostad än om man exempelvis vill göra en utbyggnad av sitt befintliga hus enligt Attefallsmodellen.

– Man har lyckat göra det väldigt besvärligt för oss som vill bygga komplementbostad. Det är samma krav som när man söker bygglov för en villa, säger Sven Dahlqvist.

Botkyrka kommuns bygglovschef, Ann-Sofie Hobro, säger att det har varit hårt tryck på dem ­sedan Attefallshusen lanserades.

– Vi får in flera anmälningar i veckan. Men jag tror det kommer att bli ännu högre tryck i vår och sommar då fler vill bygga.

Hon berättar att många varit för optimistiska när de anmält att de vill bygga Attefallshus.

– Många som lämnar in en ansökan blir besvikna och frustrerade när de får veta att det i princip krävs samma handlingar som för en bygglovansökan.

Just kraven som ställs är något som flera av dem som Mitt i har pratat med har reagerat över. Till exempel var Sven Dahlqvist tvungen att ändra på ritningen på sitt Attefallshus för att toaletten skulle vara handikappanpassad.

– Och då har jag beställt en färdig modell som bara ska monteras på gräsmattan. Tycker att det är absurt att det är så höga krav på en byggnad som bara är cirka 21 kvadratmeter i boyta, säger han.

Nu har Sven Dahlqvist väntat på svar på sin anmälan om Attefallshus i över tre månader, men han ska få besked i veckan. Eftersom det inte är ett bygglovsärende behöver inte kommunen besluta om det inom tio veckor. Men enligt Ann-Sofie Hobro är Attefallshusen inte något som prioriteras bort.

– Attefallsärendena är en helt ny typ av ärenden. Hur ärendena ska handläggas börjar nu bli tydligare, men vi jobbar på så skyndsamt som möjligt, säger hon.

Fakta

Oftast rör det sig om tillbyggnader

Ett Attefallshus får vara max 25 kvadratmeter stort och fyra meter högt.

Huset kan användas som bostad (komplementbostad) och ska då följa Boverkets byggregler och europeisk konstruktionsstandard. Det kan även vara till exempel förråd eller bastu.

Det krävs inget bygglov, däremot måste man göra en anmälan till kommunen.

Totalt 28 Attefallshus har hittills beviljats i Botkyrka. Inget av dem är komplementbostad. 17 av dem är tillbyggnader, som till exempel inglasning av en altan.

Källa: Boverket, Botkyrka kommun