ANNONS

Lång väntan på ­mejlsvar anmäls

ANNONS

DANDERYD En man e-postade fem frågor till kommunens tekniska kontor men hade ännu inte fått svar en månad efter det att frågorna skickats.

Nu har mannen JO-anmält Danderyds kommun för att inte inom rimlig tid ha fått svar på frågorna som han har skickat.

Han menar att kommunen brutit mot förvaltningslagen där det bland annat står att frågor från enskild ska besvaras så snart som möjligt.