Lång väntan på handling

Upplands Väsby Justitieombudsmannen kräver svar från Post- och telestyrelsen (PTS) varför en Väsbybo fick vänta över två månader på att få en allmän handling skickad till sig.

Väsbybon anmälde händelsen till JO och i anmälan skriver han att han anser att PTS har brustit i kravet på skyndsamhet.