Lång väntan på medicinen

SPÅNGA En händelse på ett vårdboende i Spånga har Lex-Sarah anmälts.

En person som bor på vårdboendet hade slut på medicin. En anställd åkte för att hämta ut mer. Men någonting hände som hade med den anställdes privatliv att göra.

Och efter att ha pratat med en kollega bestämde den anställde sig för att hämta ut medicinen en annan dag.

Personen på vårdboendet fick inte sin medicin förrän två dagar senare och Socialstyrelsen menar att här fanns en överhängande risk för ett allvarligt missförhållande.