Långbro park kan få asfalt

LÅNGBRO Nu kan Långbro park bli mer lättillgänglig och kanske även ett utegym hamnar där. Två medborgarförslag om detta har fått klartecken av förvaltningen inför stadsdelsnämndsmötet på torsdag.

Att asfaltera grusvägarna vid Långbro park möjliggör snöröjning av stråken. Förvaltningen är också positiv till att anlägga ett utegym i omgivningarna, men vill titta närmare på var det kan placeras.