Långbro park kan få stadsodling

Ekologiska grödor kan bli en vanlig syn i Långbro park.
Ekologiska grödor kan bli en vanlig syn i Långbro park.
Ekologiska odlingar i Långbro park. Det kan bli verklighet i framtiden.

Stadsdelsförvaltningen ger tummen upp till förslaget – men anser att det behövs en förstudie först.

Det är boende i parken som lagt fram förslaget om att anlägga odlingar i form av växthus och frilandsodling i Långbro park. Syftet är inte bara att skapa möjligheter för ekologisk stadsodling, utan även att öka gemenskapen mellan medborgarna och ge nya arbetstillfällen.

Förslagsställarna pekar på att sjukhusparken Långbro park från början anlades som en terapipark för att få människor att må bättre. Här fanns både trädgårdsmästeri och växthus.

Stadsdelsförvaltningen är försiktigt positiv till att utreda förutsättningarna för ett sådant projekt. Och föreslår att man söker pengar ur den sociala investeringsfond som staden inrättat. Nästa ska de lokala politikerna säga sitt om idén.