Så länge påverkas du av sopkaoset

Sopstrejken ställer fortfarande till det för Stockholmarna.
Sopstrejken ställer fortfarande till det för Stockholmarna.
Reklamationer som når rekordnivåer, skadeståndskrav och överfulla soprum.
Sopkaoset må ha lindrats, men än kvartstår en del frågetecken.
Mitt i Stockholm har samlat frågor och svar som du behöver ha koll på nu när sopkonflikten gått in i nästa fas.

Hur länge kommer det att vara störningar i sophämtningen?

Enligt de sopåkare som gick ut i vild strejk den 5 juli kommer det att ta väldigt lång tid innan det blir ordning i soprummen. Stockholm vatten och avfall menar att de kommer att ha en förhöjd reklamationsnivå några veckor men att det kommer att vara hanterbart.

Vad kommer att hända när stockholmarna kommer tillbaka från semestern?

Här är det också olika bud. Stockholms sopgubbar pratar om att det kommer att bli en explosionsartad ökning. Stockholm vatten och avfall säger att det kommer att innebära påfrestningar men inte i den omfattningen som de strejkande sopåkarna menar.

Containrarna som är utställda, hur länge blir de kvar?

Så länge det finns ett behov av dem.

Vad gör sopåkarna som sagt upp sig?

De är på semester, sjukskrivna och ett fåtal har börjat jobba igen. Men enligt Stockholms sopgubbar, som beskrivs som en utomfacklig löst sammansatt grupp kommer de inte komma tillbaka till Reno Norden.

 

Vad gör jag om mina sopor inte hämtas?

Gör en reklamation hos Stockholm vatten och avfall. Om du gör minst tre befogade reklamationer inom tre månader betalar staden tillbaka 20 kronor per utebliven hämtning för en- eller tvåfamiljshus. Bostadsrättsförening eller flerfamiljshus får tillbaka halva avgiften som debiterats vid varje tillfälle som hämtningen uteblivit.

Vad händer med sophämtarnas nycklar?

Entreprenören Reno Norden har de stora nyckelknipporna som utlöste strejken. Nu pågår en inventering i samband med att soprummen töms så att de återigen kan ta reda på var respektive nyckel går. Konflikten utlöstes av att åkarna inte ville delta i en nyckelinventering. Läs mer om bakgrunden här.

Jaha, hur kan man säkerställa att inte samma sak händer igen då?

Det är inte helt lätt. Stockholm vatten och avfall som ansvarar för sophämtningen i Stockholm har krav på att det ska stå var respektive nyckel leder, och det kravet fanns sedan innan. Nu gör man ett nytt register och sen kommer Stockholm vatten och avfall ställa krav på att det upprätthålls så att det inte bara

är den enskilda entreprenören och i förlängningen den enskilda sophämtaren som har koll på vart respektive nyckel leder.

Finns det inget smidigare sätt?

Det har diskuterats att införa digitala system, med bricka och kod. Och i så fall är det bara att programmera om dörrar om samma situation skulle uppstå igen. När situationen har återgått i normalläge kommer Stockholm vatten och avfall se på alternativa lösningar till nycklarna.

Reno Norden stämde de anställda som gick ut i vild strejk på 5000 kronor vardera. Kommer de tvingas betala?

Den frågan kommer att avgöras av Arbetsdomstolen i oktober.