Barn är längre i förskola efter heltidsreform

Flera förskolor har fått ta in extra personal för att barnen går längre tid.
Flera förskolor har fått ta in extra personal för att barnen går längre tid.
Fler barn går heltid i förskolan sedan även barn till föräldralediga har rätt till full tid. I Skarpnäck stadsdelsområde har flera förskolor fått ta in extra personal för att klara det ökade trycket.

Vid årsskiftet fick barn, vars föräldrar är föräldralediga med ett syskon, rätt att gå heltid i förskolan. Många förskollärare oroade sig under hösten för att reformen skulle leda till större barngrupper. Och Skarpknäcks stadsdelsförvaltning har nu gjort en sammanställning.

Sedan förändringen genomfördes har antalet deltidsavtal minskat från 15 procent till 11,4 procent.

– Det betyder att närvaron i förskolan har ökat, säger Victoria Callenmark, administrativ chef på stadsdelsförvaltningen.

Totalt rör det sig om 58 barn som utökat sina tider.

– Exakt hur mycket mer tid de spenderar i förskolan är väldigt svårt att svara på, vi har inte mätt det på det sättet. Men det har inte kommit fram spontant från förskolechefer att det är jättemycket tyngre.

Hur reformen slagit varierar dock från förskola till förskola.

– En del förskolor har fått ta in vikarier för extra bemanning så att man är fler som jobbar och befintlig personal får arbeta extra. Och det är extra belastning vid hämtning och lämning. Medan det på andra förskolor inte har märkts något alls.

Är det någon skillnad mellan olika områden i stadsdelen?

– Vi har precis fått in det här underlaget och sedan kommer mer material som vi har begärt in från respektive förskola så vi kan inte svar på det än.

Får de förskolor som måste ta in extra personal några extra pengar eller måste de ta det från förskolans egen budget?

– Pengarna är redan fördelade ut till verksamheterna och det finns inga extra så det är den enskilda förskoleenheten som står för förändringen. Därför följer man det här noga nu för att se om det får någon förändring på budgeten.

Vad kostar ökningen?

– Vi har inte den uppgiften än.

I Skarpnäcks stadsdelsområde går drygt 1900 barn i förskola så förändringen har hittills varit blygsam men förvaltningen tror att antalet heltidsbarn kommer att fortsätta öka.

– Den allmänna trenden är att vi ser att fler vill utnyttja den här möjligheten, säger Victoria Callenmark.

Fakta

Barn går längre i förskolan

Vid årsskiftet fick barn, vars föräldrar är föräldralediga med ett syskon, rätt att gå heltid i förskolan.

I Skarpnäcks stadsdelsområde har 58 barn utökat sina tider sedan förändringen.

Drygt 1900 barn går i förskola i stadsdelsområdet.

Källa: Stockholms stad