Längre sportlov för gymnasierna

Lidingö Eleverna på Lidingös gymnasieskolor får ett extra långt sportlov i år. Skolornas ledning har nämligen planerat in studiedagar i anslutning till lovet.

Det gör att eleverna får elva dagars sammanhängande lov mellan den 25 februari och 5 mars.