Längre tid att handlägga förskola och fritids

Sommartider gäller dig som söker förskoleplats och fritids till ditt barn i Haninge kommun. Nu förlängs handläggningstiden.

Om du ska ansöka om förtur eller utökad tid inom förskolan gäller en något längre handläggningstid. Med start den 1 juli till och med den 5 augusti, kommer handläggningstiden därför att förlängas från tre veckor till fem veckor. De ansökningar som har inkommit under ovanstående period, kommer att handläggas under vecka 32, meddelar kommunen på sin hemsida.

Samma sak för dig som ansöker om utökad vistelsetid inom fritidsverksamheten för barn som fyllt 10 år. Den utökade handläggningstiden gäller ansökan om elever som går på fritids, i friskola eller i skola utanför kommunen.