ANNONS

Längre väntetider för att få vapenlicens

ANNONS

STOCKHOLM Det är stora skillnader mellan hur långa handläggningstiderna är för ansökningar om vapenlicens i olika delar av landet. Därför gör nu polisen en omfördelning för att jämna ut vänte­tiderna.

I bland annat Stockholm kommer handläggningstiden förlängas genom att tillståndsärenden flyttas dit från de enheter som har flest ärenden.

Målet är att väntetiden ska bli högst tio veckor överallt.