Långsam renovering av skolorna kritiseras

Anders Ekegren (FP), vid Bergshamraskolans nyrenoverade skolgård.
Anders Ekegren (FP), vid Bergshamraskolans nyrenoverade skolgård.
Ett ämne som väcker starka känslor är slitaget i Solnas skolor. Många föräldrar undrar hur det går med den utlovade upprustningen.

– Vi tar en bit varje år, säger Anders Ekegren (FP).

Snuskiga toaletter, slitna fasader och trista skolgårdar. Tillståndet för Solnas skolor har varit och är ett ämne som väcker känslor på Lokaltidningen Mitt i Solna:s insändarsida.

”Utifrån ser Granbackaskolan, där mina barn går, bara för risig ut med slitna väggar, fönster, tak, utebänkar och lekinstallationer. Samma sak gäller de flesta andra skolor och lekplatser i Huvudsta”, skriver en pappa.

Många föräldrar har också hört av sig till redaktionen och klagat på Råsundaskolan.

– Fasaden håller på att rasa bort, tegel hänger löst. Det går inte att ordna med underhåll längre, det handlar om akutsjukvård, säger en Råsundabo.

Under sommaren har dock flera arbeten satts igång. Bergshamraskolans skolgård har rustats och snart är även Granbackaskolans gård färdigrenoverad. Även på Ekensbergsskolan, Skytteholmsskolan och Alfaskolan har renoveringar gjorts och kommer att fortsätta under hösten.

Alla arbeten är dock inte sådant som syns, menar Anders Ivarsson, fastighetschef på stadsbyggnadsförvaltningen.

– På Alfaskolan byter vi ut ventilationsanläggningen för att ge bättre luft.

Även en del av Solnas förskolor har rustats under sommaren. Där har nya golv lags in, fönster har bytts och gårdar renoverats.

– Vi har spritt ut åtgärderna, så det kanske inte upplevs som att vi gör något. Men vi tar inte en skola i taget, utan det sker bit för bit, säger Anders Ivarsson.

I höst fortsätter man rusta, men en del av arbetena ligger just nu på is på grund av att man måste göra om en upphandling, säger Anders Ivarsson.

– Vi sitter med beställningar som vi inte kan komma igång med.

Vilka arbeten som kan påbörjas under 2014 går inte att säga, eftersom budgeten fastslås först i november.

Inför valet 2010 gick Folkpartiet ut med att man ville satsa 200 miljoner kronor på att rusta Solnas skolor. Det löftet håller man, menar Anders Ekegren (FP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Vi tar en bit varje år, men vi kan inte göra allt på en gång. Vissa projekt är mycket dyra och då får man sprida ut det på flera år.

Kommer ni att hinna klart till valet 2014?

– Jag tror att vi hunnit med väldigt mycket, men jag tror även att man kommer att uppleva att en del inte är klart, säger han.

Arbetet med att rusta upp förskolor och skolor kommer därför att pågå in i nästa mandatperiod också, menar han.

– Sen måste vi långsiktigt lägga oss på en högre nivå när det gäller underhåll, det har gjorts för lite under lång tid.

Fakta

Planerade arbeten under hösten

Källa: Solna stad