Långsamt arbete sinkar cykelbana

Kårsta/Ekskogen Förra veckan skrev Mitt i Vallentunasteget om att arbetet med kommunens trafikplan har pågått i åratal utan att bli klart.

En privatperson undrar i mejlkontakt med kommunenhur det går med cykelvägen mellan Kårsta och Ekskogen, som har varit planerad i drygt tre år och finns med i kommunens budget. Svaret blev att så länge trafikplanen inte är färdig kommer inga cykelvägar att byggas.