Långsjö kan få sex nya parhus

LÅNGSJÖ Byggbolaget SWC fastigheter AB vill bygga tolv lägenheter, fördelade på sex parhus, vid Lingonbacken.

Byggbolaget äger redan två tomter i området, och vill nu förvärva en obebyggd tomt intill som ägs av staden.

Exploateringskontoret föreslår att politikerna i nämnden anvisar mark till bolaget.

Stadsdelsförvaltningen har dock uttryckt oro för att anläggningsarbetena ska påverka det intilliggande naturområdet. Detta är en viktig aspekt att följa upp i bygglovet, menar exploateringskontoret.