ANNONS

Långt kvar till toppen

El anses vara förnyelsebart bränsle. Bilar som drivs av gas och etanol räknas också in i definitionen.
El anses vara förnyelsebart bränsle. Bilar som drivs av gas och etanol räknas också in i definitionen.
22 av kommunens 36 personbilar drivs av förnyelsebart bränsle.

Det gör Upplands bro till halvbra i klassen.
ANNONS

I rapporten Miljöfordonsdiagnos 2016 listas alla kommuner i landet. Upplands bros kommun kommer på plats 102. 11:e plats bland kommunerna i Stockholms län.

Det är dock en bit kvar upp till de som klarar omställningen bäst. Störst andel miljöbilar i hela landet har Stockholms stad med hela 93,6 procent. Stockholm har dock jobbat sedan 90-talet med en omställning och har kommit långt i utbyggnaden av tankställen och laddningsplatser.

– För oss är det tydligt att arbetet är policydrivet, och här har det inte varit någon politisk oenighet om att detta är viktigt, säger Johan Seuffert, ansvarig för Stockholms stads bilflotta.

Det är en viss extrakostnad att satsa på miljöbilar. En elbil kostar till exempel närmare dubbelt så mycket som en bensindriven i inköp. Å andra sidan är driftskostnaderna avsevärt lägre, den behöver sällan underhållas och tankningen kan göras nästan var som helst.

I hela landet drivs 30 procent av alla kommunala bilar med förnyelsebart bränsle. Många av de som har låg andel är dock glesbygdskommuner där distributionsnätet är svårt att bygga ut.

Räknar man på hela Sveriges bilpark, oavsett ägare, är endast sex procent miljöbilar.

ANNONS