Långväga besök från Uganda

Björkhagen Det började med att en lågstadieklass i Björkhagens skola såg på tv hur människor led på Afrikas horn. De ville skänka pengar och så inleddes samarbetet med skolan Sky is the limit för föräldralösa barn i Uganda.

Barnen har samlat in pengar och skänkt till skolan så att fler kan gå där och så att lokalerna kan byggas ut.

I går besökte rektorn för Sky is the limit Björkhagens skola och träffade barnen i årskurs 3.