Länsstyrelsen dömer ut tornen i Marievik

De planerade tornen i Marievik går inte att bygga om de inte blir ungefär 40 meter lägre. Det slår länsstyrelsen fast i ett skarpt yttrande till Stockholms stad där man också hotar att stoppa projektet som det inte förändras.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om det kluster av sju bostadstorn som planeras på Marieviks udde i Liljeholmen. Tre av tornen är över 30 våningar, det högsta är 38 våningar – alltså 118 meter högt. Sammanlagt ska exploateringen ge 1 000 lägenheter, varav 800 finns i höghuskomplexet.

Men husen går inte att bygga. Det skriver länsstyrelsen i ett nytt yttrande till det samråd som projektet just nu är ute på. Länsstyrelsens åsikt väger tungt eftersom myndigheten har makten att stoppa projekt som de på något sätt anser inte följer lagen.

”Flera av de föreslagna byggnaderna är inte möjliga att genomföra på platsen eftersom planområdet ligger inom skyddsområde för en radarstation som betjänar flygtrafiken. Planförslaget måste omarbetas så att byggnadshöjden begränsas till 79 meter”, skriver länsstyrelsen i sitt yttrande.

Det högsta av husen måste alltså sänkas ungefär 40 meter enligt länsstyrelsen, och flera av de andra husen måste också bli lägre.

Även helikopterflyget till Södersjukhuset ställer till det. Här ligger gränsen enligt länsstyrelsen på 104 meter för att inte säkerheten ska äventyras.

Om staden trots yttrandet går vidare med planerna kommer länsstyrelsen att ”överpröva och upphäva antagandebeslutet”, skriver man också i yttrandet.

Flera andra frågor än höjden återstår också att undersöka enligt myndigheten, även om det inte är lika känsliga frågor. Man vill se fler exempel på vyer där huset syns ifrån för att kunna utesluta att inte ”påtaglig skada” sker på olika kulturhistoriska platser – det vill säga att tornen inte syns för mycket från platser som Djurgården eller Skogskyrkogården.

Även bullret på platsen tas upp som en fråga som måste utredas mer. Länsstyrelsen nämnder specifikt helikoptertrafiken till Södersjukhuset som något som kommer att låta mycket för de boende i tornet