Min lokala hjälte

Länsstyrelsen ger grönt ljus för mast

Sticklinge Länsstyrelsen har inget att invända mot att Telia sätter upp en 25 meter hög mobilmast i Sticklinge.

Masten ska sättas upp i ett skogsparti öster om norra Sticklinge. Skogsområdet är över hundra år gammalt och klassat som nyckelbiotop. Men masten ska placeras i utkanten och Länsstyrelsen är inte emot mastbygget under förutsättning att avverkning av äldre träd undviks och man ser till att köra fordon så att det inte blir skador på marken.

Om eventuellt någon kulturlämning skulle hittas vid grävningsarbetet måste det dock genast avbrytas, skriver Länsstyrelsen i sitt yttrande.