Länsstyrelsen ger klartecken till Östermalmshallen

Ett stort hinder har försvunnit. Länsstyrelsen anser inte att renoveringen av Östermalmshallen kan medföra betydande miljöpåverkan och ger tummen upp.

Den 9 april slår Östermalmshallen igen portarna och renoveringen av Östermalms Saluhall inleds. Arbetet beräknas pågå i två år och nyinvigningen är planerad till den 26 april 2018. Ventilation, golv, el och annan teknik kommer att bytas ut.

Renoveringen utgår, enligt Östermalmshallens egen hemsida, från byggnadens tidstypiska karaktär och traditionella värden. Tanken med renoveringen är att förbättra tillgängligheten, frigöra utrymme för fler handelsplatser, förbättra brandskyddet och energieffektiviteten samt lyfta fram byggnadens ursprungliga arkitektur.

Under renoveringsarbetet kommer Östermalmshallen att ersättas av en tillfällig paviljong där handlarna får diskar i en krans runt hela den provisoriska hallen samt två rader i mitten.