Länsstyrelsen ger Österåker bakläxa

Ljusterö Länsstyrelsen upphäver ett beslut som kommunen tagit angående dispens om strandskydd på Ljusterö. Ärendet gällde gäststuga, sjöbod och brygga.

Bryggan som skulle byggas var mycket större än vad som ansågs rimligt. Dessutom är vattnet där potentiellt lek-och uppväxtområde för abborre, lax och gös.

Ägaren har återkommit med en ny ansökan. Denna gång med ansökan om att endast få dispens för en mindre brygga.