Länsstyrelsen godtar skola i Fågelsångsparken

Evakueringsplanen har vunnit mark i två instanser - men ännu är frågan inte helt avgjord.
Evakueringsplanen har vunnit mark i två instanser - men ännu är frågan inte helt avgjord.
Sollentuna kommuns planer på en ersättningsskola i Fågelsångsparken har vunnit mark i två rättsliga instanser.
Länsstyrelsen godtar det tillfälliga bygglovet, och förvaltningsrätten höll inte med om att evakueringsbeslutet var fattat på lösa grunder.
Men än är frågan inte slutligt avgjord.

I slutet av februari kom två beslut som gav skjuts åt Sollentuna kommuns planer på en ersättningsskola i Fågelsångsparken.

Den 20 februari avslog länsstyrelsen överklagandet av det tidsbegränsade bygglovet.

Länsstyrelsen skriver att de har förståelse för att kommunens planer kommer att påverka de klagande negativt, men konstaterar att det inte framkommit några omständigheter som talar emot ett tidsbegränsat bygglov samt att det allmänna behovet av en skola väger tyngre än enskildas intresse av att behålla marken som park.

Trafik- och fastighetsnämndens ordförande Moa Rasmusson (L) kommenterar beslutet såhär i ett pressmeddelande:

– Jag är väldigt glad att vi nu fått klartecken från länsstyrelsen på det tillfälliga bygglovet i Fågelsångsparken, säger hon.

Det tillfälliga bygglovet kan fortfarande överklagas till högre instanser.

Dagen därpå, den 21 februari, prövade förvaltningsrätten i Stockholm frågan om kommunens beslut att evakuera Töjnanskolan och Eriksbergsskolan stred mot kommunallagen. Även förvaltningsrätten dömde till Sollentuna kommuns fördel och slog fast att beslutet varken stred mot kravet på så kallad god medelsförvaltning, eller föregicks av några formella fel.

De klagande hade bland annat anfört att beslutet var fattat utifrån ett bristfälligt underlag, men förvaltningsrätten konstaterade att kommunallagen inte ställer några krav på kommunala nämnders beredning.