Rivningen av Passagenhuset kan stoppas

Såhär ser det nya förslaget på fastigheten ut.
Såhär ser det nya förslaget på fastigheten ut.
I juni kom ett nytt förslag att bygga om fastigheten Hästen 21, det så kallade Passagenhuset. Men Länsstyrelsen tror att de befintliga planerna kan skada kulturmiljön och vill nu göra en ny utredning.

I juni kom ett nytt förslag om att förändra fastigheten Hästen 21. I förslaget vill man bygga en större byggnad med plats för kontor, centrum och parkering. Man vill även skapa nya bostäder. För att detta ska vara möjligt måste den befintliga byggnaden rivas.

Länsstyrelsen vill nu göra en ny utredning av planerna för fastigheten. Enligt Länsstyrelsen kan kulturmiljön och riksintresset skadas av de befintliga planerna.

I översiktsplanen vill man göra stadsmiljön i området mer attraktiv men ändå ta hänsyn till innerstadens kulturhistoriska värden.