Länsstyrelsen kan stoppa Akvatiska

Länsstyrelsen kräver starkare skäl till varför strandskyddet ska upphävas för Akvatiska. Samtidigt har exploatören tagit fram bilder för att visa att bygget inte kommer att förstöra utsikten.

Som Mitt i Lidingö Tidning tidigare berättat kom det in drygt 200 samrådssynpunkter om akvarieanläggningen Akvatiska till Lidingö stad. Bland dem som tyckt till finns länsstyrelsen – som menar att staden inte tillräckligt motiverat varför strandskyddet ska upphävas.

– Skälet att bygga måste väga tyngre än strandskyddets syften. Kommunen måste visa på vilket sätt området används av allmänheten och att det saknar betydelse för strandskyddets syften, säger Jakob Sahlén på länsstyrelsen.

Lidingö stad har hittills bara anfört skälet att den här typen av verksamhet kräver att ligga vid vattnet. Det räcker dock inte enligt länsstyrelsen.

– Vi bedömer att det inte är tillräckligt motiverat. Vi har möjlighet att upphäva kommunens beslut om att anta detaljplanen men än så länge har vi bara bett dem om en motivering, säger Jakob Sahlén.

Många av samrådssynpunkterna kom från privatpersoner som kopierat listan med punkter som nätverket Rädda Lidingö tagit fram. Nätverket menar bland annat att Akvatiska förstör entrébilden av Lidingö och skymmer utsikten för boende på Torsviksberget.

Men nu har exploatören Göran Flodin tagit fram volymstudier som ska visa att bygget inte kommer att störa.

– Bilderna visar att ett akvarium kan passa bra in på platsen och jag tror att det blir jättefint, säger han.

Hur ser du på samrådssynpunkterna?

– Jag förstår dem inte riktigt men givetvis har jag respekt för att människor är oroliga. Jag känner ett starkt stöd från alla jag träffar, säger Göran Flodin.

Robert Nilsson, ansvarig planarkitekt för anläggningen, säger att man ska gå igenom alla samrådssynpunkter och kanske ändra i planerna.

– Vi kan behöva motivera upphävandet av strandskyddet mera. Det kan man göra på flera olika sätt. Det är ingen mening med att överarbeta förslaget inför samrådet. Det skickar vi ut för att känna av lite, så gör vi ändringar sen, säger han.