Vallentuna kräver låga utsläpp i Hagby

Efter länsstyrelsens sågning ska Täby ta fram en helt ny detaljplan för ett kraftvärmeverk i Hagby.

Om värmeverket byggs kräver Vallentuna låga miljöutsläpp.

Det planerade kraftvärmeverket i Hagby har upprört invånare i både Täby och Vallentuna och fått flera hundra personer att skriva under en protestlista på nätet.

Rädslan har bland annat legat i att giftig rök kan sprida sig över både Täby och Vallentuna.

Men nu ska Täby kommun göra om hela detaljplanen för ett kraftvärmeverk för fjärrvärme vid Hagbytippen.

Länsstyrelsen sågade den plan som gjorts och Täby kommun ska nu se över var verket kan byggas, hur stort det ska vara och hur stort behovet av fjärrvärme är.

Bland motståndarna till ett nytt kraftvärmeverk i Hagby finns Naturskyddsföreningen, som vill att verket byggs någon annanstans.

– Eftersom det ligger i riksintresset och de gröna kilarna. Vi vill att man ser över om man verkligen behöver bygga ett så här gigantiskt verk, säger Kathrin Wemgård på Naturskyddsföreningen.

Från Vallentunas håll har man tidigare inte haft några invändningar på själva bygget, även om man betonat behovet av låga miljöutsläpp.

I ett yttrande till Täby kommun påpekade Vallentuna kommun i slutet av maj vikten av att miljöfarliga ämnen tas om hand, då Vallentuna kan utsättas för rök och stoft om verket byggs i Hagby.

Vallentunas kommunalråd, Örjan Lid (M), tror inte att Vallentunaborna skulle uppskatta ett stort kraftvärmeverk vid södra sidan av Vallentunasjön, även om kommunen för den sakens skull inte har någon invändning mot en placering vid Hagbytippen.

– I så fall blir värmeverket den nya utsikten när man tittar ut över sjön. Jag tror att många Vallentunabor hellre skulle ha värmeverket någon annanstans, ­säger han.

En ny detaljplan för värmeverket innebär dock med största sannolikhet att Vallentuna får ytterligare en chans att yttra sig, när planerna kommit så långt i Täby.

Fakta

Eon kan kräva skadestånd av Täby

Tanken är att det kraftvärmeverk som hittills planerats i Hagby ska ge fjärrvärme till ett växande Stockholm.

Länsstyrelsen underkände Täbys detaljplan för bygget. Bland annat ansåg länsstyrelsen att anläggningen var för stor och att den inte passar in i området.

Täby kommun riskerar nu att få betala skadestånd till Eon, då kommunen har ett avtal med företaget om att bygga en kraftvärme­anläggning i Täby.