Länsstyrelsen säger nej till brygga

Nacka En fastighets­ägare beviljades i vintras strandskyddsdispens av kommunen för att bygga en brygga. Nu har Länsstyrelsen stoppat byggplanerna genom att upphäva kommunens beslut om dispens.

Området är viktigt för friluftslivet och används flitigt för bad, paddling och vintersporter, skriver Länsstyrelsen, som anser att bryggan skulle ta i anspråk ett vattenområde på allmänhetens bekostnad. ”Enligt Länsstyrelsens bedömning kan inte det enskilda intresset av att anlägga brygga på aktuell plats anses väga tyngre än strandskyddets allemansrättsliga intresse”, skriver man i beslutet.