Länsstyrelsen ser över stenfrågan

Har invånarna rätt att cykla och ta sig fram enkelt på arbetsvägen i Rydbo?

Kommunen har utrett frågan och kommit fram till att det är länsstyrelsen som ska avgöra ärendet, som debatterats under hösten.

– Frågan vilar hos länsstyrelsen, säger Hampe Klein (M).