Länsstyrelsen: Skyddsjakt på vargen utreds

Vargen kan inte skrämmas, enligt länsstyrelsen. Vargen på bild är inte Rialavargen.
Vargen kan inte skrämmas, enligt länsstyrelsen. Vargen på bild är inte Rialavargen.
Länsstyrelsen utreder om skyddsjakt kan genomföras på vargen.
Länsstyrelsen utreder om skyddsjakt kan genomföras på vargen.
Länsstyrelsen har utrett om vargen går att skrämma till förändrat beteende, men har kommit fram till att det troligtvis inte skulle fungera.

Nu kommer länsstyrelsen att utreda om skyddsjakt på vargen är möjlig och beslut kommer tas under nästa vecka.

– Vi har kommit fram till att vi inte ska genomföra några skrämselåtgärder. Vi har haft kontakt med kollegor i andra län och experter på området och de menar att det inte kommer att ge någon effekt. Det har lyckats i så oerhört få fall. Det slutar oftast alltid med skyddsjakt, säger Göran Åström, miljödirektör på länsstyrelsen i Stockholm.

 

Inte genetiskt värdefull

De första DNA-analyserna har visat att det är en hane från Norge som rört sig i området och bland annat tagit en hund.

– Vi väntar på analys av ett spillningsprov i samband med det senaste hundangreppet för att se om det kom från samma varg. Om det är den norska vargen så är den inte genetiskt värdefull. En ovanlig genetik bland vargar kan annars vara värdefull för att förhindra inavel, säger Göran Åström.

I nuläget har en anmälan och en begäran om skyddsjakt inkommit till länsstyrelsen. Det är dessa två som just nu utreds.