Länsstyrelsen kan stoppa Trygg Hansa-bygget

trygg hansa
En visionsbild över den planerade påbyggnaden.
Trygg Hansa-husets spektakulära påbyggnad kan inte byggas som planerat. Det menar länsstyrelsen som anser att huset är blir för högt och påverkar Stockholms siluett för mycket.
Och stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) håller med.

Den spektakulära påbyggnaden som planeras på det så kallade Trygg Hansa-huset vid Fleminggatan har rört upp känslor på Kungsholmen.

En ombyggnad av huset har stötts och blötts av staden sedan 2009 och två tidigare samråd har hållits där respektive förslag mött hård kritik från olika remissinstanser. Under tiden har också Stadsmuseet valt att ge huset en blåklassad kulturmärkning.

I april i år presenterades ännu ett förslag. Det är Fastighetsägarna Areim och Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv som vill göra en påbyggnad i glas på mellan fyra och två våningar på det gamla kontorshuset.

Men förslaget går inte att genomföra. Det menar länsstyrelsen i ett nytt yttrande över planerna. Länsstyrelsen har makt att upphäva alla detaljplaner som de anser bryter mot lagen – och myndigheten slår nu fast att ”förslaget behöver ändras väsentligt för att kunna godtas”. Man slår också fast att planen kan ”komma att upphävas” om den inte förändras.

Det länsstyrelsen vänder sig emot är den föreslagna påbyggnaden i glas som helt enkelt ses som för stor och iögonfallande.

”Förslaget behöver omarbetas”

”Förslaget behöver omarbetas. Dels för att undvika att en stor och spektakulär byggnad ändrar en historiskt känslig stadssiluett, vilket bedöms ge påtaglig skada i sig själv och indirekt genom den efterföljd det kan få på andra fastigheter.” skriver länsstyrelsen bland annat i yttrandet.

I en konsekvensanalys till förslaget motiveras påbyggnaden med att det finns andra byggen i närheten som också påverkar stadens siluett, som exempelvis Bonnierhust och S:t Eriks torn. Men länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att det argumentet inte håller.

”De nämnda byggnaderna tillkom i en tid när högre byggnader inte var lika många som nu. Dessutom är det smalare byggnader, vilket ger en mindre påverkan på siluetten och taklandskapet. Enligt riksintressebeskrivningen för Stockholms innerstad med Djurgården är stadssiluetten ett karaktärsdrag att värna, med den begränsade hushöjden där i stort sett bara kyrktornen och offentliga byggnader tillåts höja sig över mängden.” skriver myndigheten.

Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) håller med om länsstyrelsens slutsats.

– Det är ungefär i samma riktig som vi har resonerat. Det finns lite aber kring skylinen. Vi körde ut det för att få in remissvar men resonemanget har varit att vi tror att man behöver minska volymen och göra det lite nättare helt enkelt. Huset är ganska tungt och med en rymdskeppskänsla.

Sannolikt beslutar stadsbyggnadsnämnden om att förslaget ska omarbetas och ställas ut en gång till i ny form.

– Vi kommer att ha en dialog med fastighetsägaren om vad kan man göra och hur kan man komma framåt med det här.

Varför behöver Trygg Hansa-huset byggas om enligt dig?

– Det som är värdena för oss i stan är att man öppnar upp huset i bottenplan. Hela det otroligt vackra torget där inne blir i stället för offentlig plats i stället för innergård, säger Roger Mogert.