Lantlig idyll mitt i trafikkorsning

<b>1914.</b> Ytterbystugan 1914. Bilden är från Täby hembygdsförenings bildarkiv. Fotograf okänd.
<b>1914.</b> Ytterbystugan 1914. Bilden är från Täby hembygdsförenings bildarkiv. Fotograf okänd.
&lt;b&gt;2016.&lt;/b&gt; Det är mer än 100 år mellan bilderna. Så här ser Ytterbystugan ut nu.
<b>2016.</b> Det är mer än 100 år mellan bilderna. Så här ser Ytterbystugan ut nu.
Inklämd mellan Centralvägen, Näsbylundsvägen och Ytterby grindväg i Roslags Näsby ligger en röd stuga.

Den heter Ytterbystugan och är Hembygdsföreningens hem sedan 1958.

En idyll är inte riktigt vad man tänker på när man kör längs med Östra Banvägen för att senare svänga upp på Centralvägen och åka mot E18. Men just före Centralvägen dyker den röda stugan upp.

Alla som varit Täbybor en längre tid vet säkert att den plötsliga faluröda idyllen är Ytterbystugan. Men vet ni vad den används till och varför den ligger just där?

Sedan 1958 håller Täby hembygdsförening till i stugan. Här hålls möten och föreläsningar och här håller här håller deras slöjdgille, naturvårds-, fornminnes- och släktforskningssektioner till. Bland annat.

– Ytterbygård låg ungefär vid Scandic hotell i Näsby dal, berättar Lothar Lammertz som sköter hembygdsföreningens fotoarkiv. Den är känd sedan 1400-talet.

Ytterbystugan byggdes 1790, först som gränsmarkering mellan Ytterby och Åfwa ägor. Senare användes den som grindstuga för att vakta infarten mot Näsby slott.

Sedan dess har stugan använts som bland annat skolprovisorium, lärabostad, skrädderi, arbetarbostad när slottet byggdes upp igen, tjänstebostad åt maskinisten vid ångkvarnen och ångsågen.

Sågen och kvarnen låg där kommunhuset ligger nu.

– Det finns det bilder på och berättelser kring.

Men 1958 flyttade alltså hembygdsföreningen in i huset och sedan dess har det byggts om flera gånger. De största förändringarna gjordes inför inflyttningen.

1963 byggdes övervåningen om till ett hembygdsmuseum och när det flyttade till Rönninge by blev övervåningen vävstuga åt Täby slöjdgille. 1966 fick stugan elvärme.

Vi sitter i storstugan i husets nedervåning. Lothar berättar att den rymmer 45 personer.

– Nu är det vår samlingslokal, berättar Lothar.