Förslag till nytt center för de små

S:t Göran Gör om S:t Görans församling till ett lokalt center för mindre barn i samband med den planerade ombyggnaden till studentbostäder. Det föreslår en Kungsholmsbo i ett medborgarförslag.

Ärendet togs upp i stadsdelsnämnden och har överlämnats till kulturnämnden och Svenska bostäder, som nyligen köpte fastigheten.