Lär ut förståelse mellan religioner

Järva Hur kommunicerar man på ett bra sätt mellan olika religioner? Det ska Kista folkhögskola försöka lära ut i höst i sin kurs ”Arvet efter paradiset” om så kallad ”värdebaserad interreligiös kommunikation”.

Kursen, är enligt skolan, till för både rabbiner, präster och imamer, men även andra som vill lära sig att kommunicera och samverka över religionsgränserna.

Ämnen som ska tas upp är bland andra hur man talar om och respekterar andras religioner och icke-religioner samt om det finns plats för delade värden i dagens samhälle.