Lara från Vårberg vill ge unga framtidshopp

Lara Gailany i Vårberg vill göra gott.
Lara Galiany är engagerad i Unga själar, som stöttar barn och unga ekonomiskt.
Det finns hopp om ett bättre liv. Det vill Vårbergstjejen Lara Galiany, 18, förmedla genom sitt volontärarbete i Unga själar.
Även för volontärerna finns positiva effekter. Den som gör gott aktiverar lustcentrum i hjärnan och får en rejäl dos dopamin, visar forskning.

I vår tar Lara Gailany, 18, studenten, med fina betyg och framtidstro.

Men vägen dit har varit tuff, och hon hade sånär gett upp. En uppgivenhet som hon känner igen hos de barn och ungdomar som hon via organisationen Unga själar försöker ge hopp om en bättre framtid.

– Vi är ute i segregerade områden, ibland är det rena misären. Och man ser aldrig en svensk. En del unga har aldrig varit på bio, på Gröna Lund, eller i simhallen, säger hon.

Lär känna dem som behöver stöd

Unga själar är en organisation där volontärer rör sig i utsatta områden och knyter kontakter, deltar i event eller organiserar aktiviteter. På så vis lär de känna barn och unga som behöver ekonomiskt stöd.

– De kommer ju inte fram och säger att de har det svårt. Man måste läsa av, bli vän, så att de vågar öppna sig, säger Lara Gailany.

Deras familjer kan sedan ansöka om ekonomisk hjälp, så att de till exempel kan gå på bio tillsammans. Men det kan också handla om att någon behöver nya skor eller ett SL-kort.

Pengar får Unga själar genom att arrangera insamlingsevent, genom donationer och sponsorer.

Jag vet hur det känns

Lara Gailany

Lara Gailany kom till Sverige från krigets Irak med sin familj som sjuåring. Efter en tid i Rinkeby bodde familjen i Västberga, och numera bor de i Vårberg.

–Jag vet hur det känns att vara fattig. Jag var mobbad, och jag struntade i skolan.

Lara Gailany i Vårberg vill göra gott.

Lara Gailany tycker att det måste tas krafttag mot segregationen. Foto: Anna Z Ek

Numera är det idel A:n och B:n i betygen, och just nu har hon satt volontärarbetet på paus för att satsa på skolan.

– Jag hade inte kunnat hjälpa andra lika bra utan de här erfarenheterna. Jag vill visa att det finns hopp om ett bra liv, säger hon.

Och volontärarbete har positiva effekter även på dem själva. Den som gör gott aktiverar lustcentrum i hjärnan och får en rejäl dos dopamin, visar forskning.

Satsar på studier

Efter gymnasiet siktar Lara på en masterexamen i sociologi. Men vad det blir för yrke vet hon inte ännu.

– Jag vill göra något stort, jag vill förändra hela världen!


Vill du läsa om fler volontärer?

Fakta

Unga själar

Föreningen startades 2016 av tre systrar från Östberga.

Syftet är att ge unga möjlighet att förverkliga sina önskningar. Det kan handla om ett par fotbollsskor, biobiljetter eller att kunna delta i olika aktiviteter.

Föreningen samlar in pengar för att förverkliga drömmarna för barnen och deras familjer.

Läs mer på usf.nu

Källa: usf.nu
Fakta

Vill du bli volontär? Här är hela listan

Hjälpa nyanlända

 • Goda grannar ordnar råd­givning, läxhjälp, cv-hjälp och språkundervisning för asylsökande och nyanlända. Volontärerna kan språk, juridik, ekonomi, vård, omsorg, skola, arbetsmarknad och socialtjänst. Läs mer: goda-grannar.se
 • Kompis Sverige matchar nyanlända med etablerade svenskar. De organiserar aktiviteter­ som museibesök, julfester och event. Syfte: ”Ömsesidigt utbyte som vidgar perspektiv, minskar språkbarriärer och bryter fördomar”. Läs mer: kompissverige.se
 • Hej främling genomför gratis hälsofrämjande aktiviteter med särskilt fokus på personer i utanförskap. Läs mer: hejframling.se
 • Internationella bekantskaper skapar kontakter mellan svensktalande och personer som vill lära sig svenska för att etablera sig i det svenska samhället. Föreningen har språkstödjare i skolorna, läxhjälp samt internationella träffar och utflykter. Läs mer på bekantskaper.se

Rädda djuren

 • Stockholms katthem omhändertar och omplacerar hemlösa och nödlidande katter i Stockholmsområdet.  Man kan vara fadder, arbeta som volontär eller­ sponsra en bur. Läs mer: katthemmet.nu
 • Katthemmet i Vaxholm drivs av Föreningen djurhjälpen. Katthemmet tar hand om hemlösa, utsatta och övergivna katter. Efter vård och socialisering adopteras katterna ut till nya hem. Läs mer: katthem.nu

Rädda miljön

 • Food2Change har som huvud­syfte att minska mat­svinnet. Butiker över hela Sverige har anslutit sig, i länet finns sex butiker.  De skänker sitt svinn och medlemmar i en ekonomiskt utsatt situation får rätt att hämta­ kassar. Läs mer: food2change.se

Hjälpa hemlösa

 • Volontärt initiativ samlar in kläder, hygienartiklar och mat som delas ut till behövande en till två gånger i månaden på en plats i centrala Stockholm. Volontärer kan hjälpa till med insamlandet eller utdelningar. Läs mer: volini.se

Hjälpa gamla

 • Äldrekontakt hjälper äldre att träffa nya vänner. Volontärer hjälper på tre sätt: Chaufförer­ skjutsar de äldre, fikavärdar­ öppnar sina hem och gruppledare organiserar­ volontärer. En söndagseftermiddag i månaden är det umgänge­ med fika. Läs mer: aldrekontakt.se
 • Kontakt och gemenskap i Oscars församling är en från kyrkan friståendeideell lekmannaförening som varit verksam i över 100 år. Volontärer finns till hand för gamla, ensamma, sjuka och andra församlingsbor som behöver hjälp eller omvårdnad. Läs mer: kogioscars.se
 • Stöd i livets slutskede. ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) jobbar med att minska lidande och öka livskvalitet för svårt sjuka patienter som har en begränsad tid kvar att leva. Volontärer på avdelning är där ett pass per vecka och pratar med patienter. ASIH på Jakobsbergs sjukhus och Långbro park har volontärverksamhet.
 • Tyresö väntjänst erbjuder utöver fixarservice även sällskap på promenader eller hemma, ledsagning men också gemensamhetsträffar och utflykter. Hit kan man också få trygghetsringning. Har även integrationsverksamhet såsom språkkafé.

Stötta män

 • Mansjouren stöttar män som mår dåligt, har upplevt en kris eller­ vill lämna destruktiva­ beteenden som våld. Erbjuder stöd genom­ en jourtelefon, enskilda samtal eller gruppsamtal. Läs mer: mansjouren.se

Stoppa stöket

 • Polisens volontärer kan hjälpa till med att nattvandra, sprida information om till exempel­ langning och hur man skyddar sig mot inbrott samt hjälpa polisen vid olika arrangemang. Läs mer: polisen.se

Hjälp i krisen

 • Frivillig resursgrupp bistår samhället­ om något oförutsett sker. Frivilliga ska avlasta övriga myndigheter med evakuering, transport, administration eller att sprida information. Läs mer: civil.se

Stötta unga

 • Unga själar. Ger unga möjlighet att förverkliga sina önskningar. Det kan handla om ett par fotbollsskor, biobiljetter eller att kunna delta i olika aktiviteter. Föreningen samlar in pengar för att förverkliga drömmarna för barnen och deras familjer. Läs mer på usf.nu
 • Män är en feministisk organisation och en ”plattform för mäns och killars engagemang i jämställdhetsfrågor”. Förutom killfrågor.se driver Män pappagrupper, tar fram utbildningsmaterial och driver projekt. Läs mer på mfj.se

Övrigt

 • Röda korset har lokalgrupper över hela länet. I Danderyd finns till exempel butiken Kupan och samtalsgrupper för personer som vårdar anhöriga i hemmet. I Djursholm finns ett café för personer med alzheimers och i Stocksund sygrupper för integration och seniorträffar. I Bromma kan volontärer bli besökare hos äldre, hjälpa barn med läxor, träna svenska med invandrare, eller samla in pengar till verksamheten i Sverige och ute i världen. Läs mer: redcross.se
 • Brottsofferjouren hjälper­ brottsoffer, men även vittnen och anhöriga. Volontärer kan bli stödperson, språkvolontär eller­ vittnesstödjare. Läs mer: brottsofferjouren.se
 •  Individuell människohjälp är en biståndsorganisation som arbetar för att stärka utsatta individer så att de av egen kraft kan ta sig ur fattigdom och utanförskap. Föreningen i Stockholm bedriver bland annat läxhjälp och har kvinnoträffar. Läs mer på imsweden.org