Lärararvikarier klara i Sollentuna

SOLLENTUNA Under hösten har Sollentuna kommun upphandlat vilket företag de ska köpa vikarietjänster av.

Efter att alla anbud lagts och upphandling avslutats står det klart att VRE Education även i fortsättningen kommer att vara den största leverantören av vikarier till kommunens förskolor och skolor.