Var tredje lärare i Järfälla saknar behörighet

Johanna Jaara Åstrand ordförande Lärarförbundet
Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.
Av grundskolelärarna i Järfälla är det 31 procent som saknar lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.
Minst andel behöriga lärare har Montessoriskolan Växthuset. Där saknar nästan sex av tio lärare legitimation.

Enligt siffrorna från Skolverket, som Lärarförbundet brutit ner på läns- och kommunnivå, visar det sig att 69 procent av Järfällas lärare i grundskolan har legitimation och behörighet i minst ett ämne. 31 procent har det alltså inte.

Järfälla ligger därmed ungefär i linje med snittet för länet i stort, där andelen lärare med legitimation ligger på 70 procent.

Skillnaden är stor mellan kommunens olika skolor. På Högbyskolan saknar endast tre procent av lärarna behörighet, medan inte ens hälften av lärarna på Källtorspskolan har legitimation (48 procent).

Fler obehöriga på friskolorna

Friskolorna har i regel betydligt lägre andel behörighet bland sina lärare än de kommunala. Friskolan Montessoriskolan Växthuset är sämst i klassen med endast 42 procent behörighet. Vittra Jakobsberg, också den en friskola, har 59 procent, även det bland de sämre siffrorna i kommunen.

Men det finns även gott om kommunala skolor långt ner på listan. Barkarbyskolan, Aspnässkolan och Källtorpskolan har alla under 60 procent behöriga lärare.

I kommunen i stort är lärarbehörigheten i stort sett oförändrad från förra året, men på flera av skolorna har det skett kraftiga förändringar. Framför allt på Nybergskolan där andelen behöriga lärare ökat med 17,1 procent, medan den minskat med hela 18,3 procent på Montessoriskolan Växthuset.

Bättre i lägre årskurserna

Generellt är behörigheten högre bland lärarna som undervisar i grundskolans lägre årskurser, och i svenska, matte och idrott har flest behörighet. Lägst är det inom spanska, teknik och svenska som andraspråk.

– Det är förödande att andelen behöriga lärare på skolor runtom i landet skiljer sig så påtagligt åt. Det leder till en pedagogisk segregation som försämrar likvärdigheten och drabbar elevernas rätt att undervisas av utbildade behöriga lärare, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Fakta

Lärarbehörighet kommunerna i Stockholms län

Källa: Lärarförbundet