Var tredje lärare i Upplands-Bro saknar behörighet

Tjusta skola har minst andel behöriga lärare av samtliga skolor i Upplands-Bro.
Tjusta skola har minst andel behöriga lärare av samtliga skolor i Upplands-Bro: 28 procent
Av grundskolelärarna i Upplands-Bro är det 32 procent som saknar lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.
Lägst andel behöriga lärare har Tjustaskolan. Där saknar hela 72 procent av lärarna legitimation.

Enligt siffrorna från Skolverket, som Lärarförbundet brutit ner på läns- och kommunnivå, visar det sig att 68 procent av Upplands-Bro lärare i grundskolan har legitimation och behörighet i minst ett ämne. Nästan en tredjedel, 32 procent, har det alltså inte.

Upplands-Bro ligger därmed under snittet för länet i stort, där andelen lärare med legitimation ligger på 70 procent.

Skillnaden är stor mellan kommunens olika skolor. På Brunnaskolan saknar endast 16 procent av lärarna behörighet, medan nästan tre fjärdedelar av lärarna på Tjusta skola gör det.

Fler obehöriga på friskolorna

Friskolorna har i regel betydligt lägre behörighet än de kommunala. Friskolorna Källskolan och Urfjälls Montessoriskola ligger båda under snittet i kommunen och på Kungsskolan, även den en friskola, har endast 30 procent av lärarna legitimation.

Men det finns även gott om kommunala skolor långt ner på listan. På Tjusta skola saknar nästan tre fjärdedelar av lärarna behörighet, 72 procent. Med det är skolan sämst i klassen.

Bättre i lägre årskurserna

Generellt är behörigheten högre bland lärarna som undervisar i grundskolans lägre årskurser, och i svenska, matte och idrott har flest behörighet. Lägst är det inom spanska, teknik och svenska som andraspråk.

– Det är förödande att andelen behöriga lärare på skolor runtom i landet skiljer sig så påtagligt åt. Det leder till en pedagogisk segregation som försämrar likvärdigheten och drabbar elevernas rätt att undervisas av utbildade behöriga lärare, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Fakta

Lärarbehörighet kommunerna i Stockholms län

Källa: Lärarförbundet