Lärarbehörigheten i Väsby nästan sämst i klassen

På Väsby skola saknar 44 procent av lärarna lärarlegitimation. Th: Johanna Jaara Åstrand.
På Väsby skola saknar 44 procent av lärarna lärarlegitimation. Th: Johanna Jaara Åstrand.
På Upplands Väsbys skolor är det 35 procent av lärarna som saknar lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Det gör Väsby till en av de sämsta kommunerna i länet.
Lägst behörighet har friskolan Vittra Väsby. Där saknar nästan två tredjedelar av lärarna legitimation.

Siffrorna från Skolverket, som Lärarförbundet brutit ner på läns- och kommunnivå, visar att 65 procent av Väsbys lärare i grundskolan har legitimation och behörighet i minst ett ämne. 35 procent har det alltså inte.

Det placerar Väsby nära botten på listan över kommunerna i länet – bara sex kommuner har större andel obehöriga lärare. Länssnittet för lärare med legitimation ligger på 70 procent.

Skillnaden är stor mellan kommunens olika skolor. På Södervikskolan saknar endast 15 procent av lärarna behörighet, medan nästan två av tre av lärarna (65 procent) på Källtorspskolan gör det.

Friskolor i toppen och botten

I kommunen i stort ökade lärarbehörigheten med 1,6 procent från förra året, men på flera av skolorna har det skett desto kraftigare förändringar. Framför allt på Vikskolan där andelen behöriga lärare ökat med hela 26,2 procent. Breddenskolan, som förra året låg i topp, gjorde motsatt resa. Där sjönk lärarbehörigheten med 11,7 procent.

Det går inte att urskilja någon tydlig skillnad mellan friskolorna och de kommunala. Sämst i klassen är friskolan Vittra Väsby med sina 65 procent obehöriga lärare, men i topp ligger Södervikskolan – också det en friskola – med bara 15 procent lärare utan legitimation.

Bättre i lägre årskurserna

Generellt är behörigheten högre bland lärarna som undervisar i grundskolans lägre årskurser, och i svenska, matte och idrott har flest behörighet. Lägst är det inom spanska, teknik och svenska som andraspråk.

– Det är förödande att andelen behöriga lärare på skolor runtom i landet skiljer sig så påtagligt åt. Det leder till en pedagogisk segregation som försämrar likvärdigheten och drabbar elevernas rätt att undervisas av utbildade behöriga lärare, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Fakta

Lärarbehörighet kommunerna i Stockholms län

Källa: Lärarförbundet