Lärarcoacher ska ge bättre skolor

Sollentuna vill förbättra resultaten och öka statusen på läraryrket genom att inrätta karriärtjänster i skolan.

De nya så kallade lärarcoacherna ska få kollegorna att ta till sig ny pedagogik.

Sollentuna kommun har beslutat att inrätta karriärtjänster för lärare, både inom grundskolan och på gymnasiet.

Tjänsterna kommer att tilldelas personer som redan i dag är anställda i kommunen, så egentligen handlar det om en befordran med tillhörande löneförhöjning.

I grundskolan handlar det om fyra tjänster med en löneökning på minst 5 000 kronor. På Rudbecks gymnasium handlar det om 17 tjänster med en tusenlapp i höjd lön.

– Det handlar om att lyfta fram duktiga lärare. Man ska kunna göra en karriär utan att behöva lämna klassrummet, säger kommunalrådet Maria Stockhaus (M).

Samtliga tjänster är tidsbegränsade. Anledningen är att regeringen har aviserat liknande planer och kommunen hoppas slippa stå för finansieringen framöver.

I gymnasiet ska coacherna agera samtalsledare i ämnesgrupperna samt metodutvecklare.

– Coacherna ska få lärarna att prata om rätt saker. I dag talar man för lite om pedagogiken och för mycket om cykelställ, säger Anders Boman, skolchef på Rudbecks gymnasium.

I grundskolan ska lärarcoacherna hjälpa till med kompetensutveckling och främja en diskussion lärarna emellan med internationell forskning av bland annat forskaren John Hattie som förebild.

– De skulle till exempel kunna observera en lektion och sedan föra en diskussion om den, säger Maria Stockhaus.

I grunden handlar satsningarna förstås om att ­ytterligare förbättra resultaten i Sollentunas skolor.

Kommunen har sedan tidigare tre skolutvecklare anställda på deltid som arbetat med snarlika frågor om än på en mer central nivå och med specifika ämnen.

– Tidigare har det varit för långt mellan förvaltningen och klassrummen. Det behövs en roll till för­utom rektorerna som har koll på forskning och utvecklingsfrågor och kan förmedla den informationen till lärarna, säger skol­utvecklaren Meta Hylén.

Bland annat har skolutvecklarna tagit fram internetforumet Parasoll där lärare kan hämta inspiration och se hur man jobbar i andra skolor.

– Det har tidigare funnits en kultur då kommunala skolor har konkurrerat med varandra. Det behöver vi få en ändring på. Ska vi nå ännu högre målupp­fyllelse måste vi hjälpas åt och utvecklas tillsammans med varandra, säger Meta Hylén.