Lärare befarar minskad trivsel

Lärarna på Rönninge gymnasium är oroliga för vad som ska hända med trivseln om skolans serviceteam splittras eller försvinner.

– De jobbar inte bara med städning utan är också viktiga för saker som antimobbning och att hålla skolans cafeteria öppen, säger läraren Mikael Nordling.

Enligt ett förslag från den politiska majoriteten ska Salems kommuns serviceavdelning med 13 anställda upplösas. Avdelningen sysslar bland annat med städning, men också med tjänster som vaktmästeri och intern post.

I förslaget ingår att den städning avdelningen utfört läggs ut på entreprenad för att spara pengar åt kommunen.

På Rönninge gymnasium är lärarna oroliga. Skolan avlönar en egen servicegrupp som inte tillhör serviceavdelningen centralt. Men genom turordningsreglerna kan personer från den fem personer stora gruppen på skolan tvingas sluta enligt principen ”sist in först ut”.

Personal på den centrala serviceavdelningen som varit anställd längre har förtursrätt till likartade tjänster med Salems kommun som arbetsgivare.

Läraren Mikael Nordling befarar att servicegruppen inte längre kommer att fungera så bra som den gör i dag.

– Personalen i vår servicegrupp fungerar också som extra vuxna på skolan. Klotter och nedskräpning blir mindre och de har tid att prata med elever i korridoren. Vi är oroliga att trivseln kommer att bli mindre på skolan, säger han.

Därför har lärarna på skolan gjort en namninsamling som de lämnat till kommunens politiker.

Och i senaste kommunfullmäktige stod Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Rönningepartiet bakom en minoritetsåterremiss. S, V och MP skrev i ett yrkande att de vill att Salems kommun fortsätter att finansiera serviceavdelningen.

Men kommunalrådet Lennart Kalderén (M) står på sig. Enligt honom kommer majoriteten nu att lägga fram summor som ska visa hur mycket pengar kommunen kan spara på att privatisera städningen.

– Det handlar om avsevärda summor. Det visar upphandlingar i andra kommuner. Men jag vill inte ge pressen de uppgifterna innan kommunstyrelsen får dem, säger han.