4 av 10 lärare i Botkyrka saknar behörighet

Johanna Jaara Åstrand ordförande Lärarförbundet
"Förödande att andelen behöriga lärare skiljer sig så", säger Johanna Jaara Åstrand.
Av grundskolelärarna i Stockholms län är det 30 procent som saknar lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.
I Botkyrka saknar 4 av 10 lärare detta. Salem ligger något bättre än länssnittet.

Enligt siffrorna från Skolverket, som Lärarförbundet brutit ner på läns- och kommunnivå, visar det sig att 70 procent av länets lärare i grundskolan har legitimation och behörighet i minst ett ämne. 30 procent har det alltså inte.

Botkyrka har sämre siffror

I Botkyrka ser det än mindre bra ut. Här har 40 procent inte lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Det är tredje sämsta siffran i länet. Att det är problem att täcka behovet av lärare är ett problem som Mitt i skrivit om tidigare. 2015 slutade mer än var fjärde lärare i grundskolans senare årskurser.

Salems kommun placerar sig precis över länssnittet.

– Det är förödande att andelen behöriga lärare på skolor runtom i landet skiljer sig så påtagligt åt. Det leder till en pedagogisk segregation som försämrar likvärdigheten och drabbar elevernas rätt att undervisas av utbildade behöriga lärare, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Minskning i hela landet

I hela landet har andelen behöriga lärare i grundskolan minskat från 71,4 procent till 70,5 procent. I Stockholm syns en minskning i 11 av 26 kommuner. Den största förändringen från 2017 till 2018 har skett på Lidingö, där andelen behöriga lärare minskat med 5,4 procentenheter.

Bättre i lägre årskurserna

Generellt är behörigheten högre bland lärarna som undervisar i grundskolans lägre årskurser, och i svenska, matte och idrott har flest behörighet. Lägst är det inom spanska, teknik och svenska som andraspråk.

Haninge i botten

Andelen lärare är baserad på antalet heltidstjänster inom läraryrket, inte antalet lärare då det kan gå flera lärare på en heltidstjänst. Av totalt 15 490 heltidstjänster i länet (motsvarande 17 281 lärare) var det 10 801 som hade behörighet i minst ett ämne.

I topp med 81 procents behörighet hittar vi Danderyd och i botten Haninge med 59 procent.

Fakta

Lärarbehörighet kommunerna i Stockholms län

<script>” title=”<script>

Källa: Lärarförbundet