Lärare fälldes för ofredande mot elev

Läraren lyfte upp eleven och slog henne på stjärten. Vid ett annat tillfälle drog han samma elev i håret utanför en lektionssal. Nu har läraren dömts vid Nacka tingsrätt för ofredande och sexuellt ofredande.

Händelserna inträffade på ett gymnasium i Nacka kommun under två elevers skolgång. Båda eleverna har känt sig ofredade av lärarens uppmärksamhet. Men rätten gör bedömningen att bara en av elevernas berättelser går att bevisa och det är det fallet när läraren bland annat lyft upp eleven och vid andra tillfällen slagit henne på stjärten.

Tingsrätten dömer mannen till villkorlig dom. Eftersom han förlorat sin tjänst behöver han inte betala böter.