Lärare filmade elever på lektion

Läraren filmade eleverna, enligt anmälan.
Läraren filmade eleverna, enligt anmälan.
Det blev stökigt på en lektion. Då tog läraren upp sin mobiltelefon och började filma eleverna som "bevis" på hur de uppförde sig i klassrummet.

Händelsen, som ska ha ägt rum på en skola i Sundbyberg tidigare i år, beskrivs i en anmälan från rektorn till Sundbybergs kommun. Eleverna uppges ha känt sig både rädda och kränkta av filmningen.

Kommunen, som är huvudman, skriver i ett yttrande till Skolinspektionen att det är oacceptabelt att läraren filmade klassen, både utifrån elevernas personliga integritet och utifrån ett trygghetsperspektiv.

Man skriver vidare att rektorn snabbt hanterat situationen och tydliggjort för elever, vårdnadshavare och lärare att filmning inte är en okej metod, och inte har i skolan att göra.

Händelsen beskrivs vidare som en ”olycklig” och den lärare som filmade har fått en tillrättavisning, enligt svaret till Skolinspektionen.