Fler lärare och små grupper ska hjälpa barn med särskilda behov

barn skola ipad surfplatta
Tyresö vill satsa både på särbegåvade barn och barn med behov av särskilt stöd.
Innan valet var de eniga – mer pengar till skolan behövs.
Ett år senare har skolpengen höjts.
Det ska ge mer stöd åt barn med särskilda behov.

Hur ska barn med speciella behov få hjälpen de behöver? Den frågan fick politikerna svara på inför valet.

Det handlar om resurser och det är bråttom att göra något åt att skolan är underfinansierad, svarade Socialdemokraterna och höjde rösten för bland annat fler vuxna i skolan. Liberalerna ville anställda fler specialpedagoger. Miljöpartiet svarade att det behövdes en betydligt större satsning på skolan.

Till skillnad mot då styr nu som bekant de tre partierna ihop.

Vad har ni gjort sedan valet?

– Vi har höjt skolpengen för ökad lärartäthet och satsningar på central elevhälsa. Mer pengar går till barn i behov av särskilt stöd och det socioekonomiska tillägget har höjts. Vi intensifierar förskolor och skolornas anpassningen för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genom tillgängliga lärmiljöer och kompetensutveckling av anställda. En till kommunövergripande, mindre undervisningsgrupp, har startat för barn i behov av särskilt stöd, skriver Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotter (MP) i ett gemensamt meljsvar och nämner fler exempel.

Vad planerar ni att göra?

– Anhörigstödet utvecklas. Resursskola med behandling öppnar 2020. Arbetet kring särbegåvade elever intensifieras liksom med psykisk ohälsa och rörelse i skolorna.

Deras mål om minst en mindre undervisningsgrupp i varje skola blir verklighet i höst, uppger de.

Anki Svensson (M) är oppositionsråd:

 Det är positivt att det nya styret fortsätter det viktiga arbetet vi inledde med för att ge alla barn och elever förutsättningar att lyckas i skolan. Anpassningar av skolornas klassrum och lärstudios för att nämna några exempel, skriver hon.

Anki Svensson (M)

Anki Svensson (M). Foto: Jenny Puronne