Lärare och elever tror på datorerna

BOTKYRKA Kommunen har gjort en ny utvärdering av satsningen ”En elev – en dator” som inneburit att alla elever försetts med en dator. Enligt ett pressmeddelande visar utvärderingen att många lärare och elever tror på att datorer underlättar lärandet.

Enligt utvärderingen tycker eleverna också att det har blivit lättare att hålla reda på läxor och material och att möjligheterna att arbeta på en mer individanpassad nivå ökat. Lärarna upplever att det blivit tystare i klassrummen.