Lärare reagerar på föräldrakritik

HÄGGVIK Stephan Hedlund, lärare på Häggviksskolan, är oförstående inför den föräldrakritik som fördes fram i förra veckans nummer av Lokaltidningen Mitt i.

Föräldrar uttryckte oro över bråk som de menar förekommit lång tid på skolan. Föräldrarna var besvikna då de inte känt att de fått tillräcklig information om händelserna.

– Många lärare känner inte alls igen sig i den bilden. Bråket före jul var en enskild händelse. För fyra år sedan var det rätt stökigt, men de sista åren har det varit jättelugnt, säger Stephan Hedlund.